ARHITEKTURA SAJTA

Arhitektura sajta je planiranje i dizajn sajta, koji uključuje sve komponente sajta, od sadržaja i dizajna do tehnologije i infrastrukture. Arhitektura sajta je od ključnog značaja za uspeh sajta, jer određuje kako će se sajt graditi, održavati i poboljšavati.

Komponente koje spadaju u arhitekturu sajta su:

Arhitektura sajta se može podeliti na dva glavna dela:

Struktura sajta se odnosi na način na koji su različite komponente sajta povezane. To uključuje odnose između stranica, kategorija, proizvoda, itd. Procesi sajta se odnose na način na koji se sadržaj, dizajn i tehnologija koriste na sajtu. To uključuje način na koji korisnici pristupaju sajtu, kako se sadržaj prikazuje korisnicima, itd.

Dobra arhitektura sajta je ona koja je:

Prilikom dizajniranja arhitekture sajta, važno je uzeti u obzir sledeće faktore:

Dobar arhitektura sajta je od ključnog značaja za uspeh sajta. Dobro dizajnirana arhitektura sajta će učiniti sajt efikasnim, uvećati njegovu uspešnost i učiniti ga fleksibilnim za promene.